Oferujemy:

– wapno węglanowo – magnezowe, (0-1mm), CaO+MgO 45-50%, CaO 30%, MgO 20%,
– wapno węglanowo – magnezowe, (0-2mm), CaO+MgO 45-50%, CaO 32%, MgO 16%,
– wapno węglanowe, bez magnezu, (0-2mm), CaO 45-50%, wraz z transportem pod wskazany adres.

Zamówienia cało samochodowe 25-26t.

Wapno najwyższej jakości, z najlepszych polskich kopalni zlokalizowanych na południu Polski.

Wapno nadaje się do rozliczenia w ramach dotacji „Ogólnopolski program regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie” w WFOŚiGW.