Agro Complex Namysłów

Zanim kupisz i wysiejesz nawozy,
zbadaj glebę.
Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto!!!

Fachowe doradztwo

Rzetelność usług

Nowoczesny sprzęt

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Oferujemy.

Oferujemy: – wapno węglanowo – magnezowe, (0-1mm), CaO+MgO 45-50%, CaO 30%, MgO 20%, – wapno węglanowo – magnezowe, (0-2mm), CaO+MgO 45-50%, CaO 32%, MgO 16%,

czytaj więcej »

O firmie

Firma Agro Complex powstała w 2021 roku w Namysłowie, na północy Opolszczyny. Zajmujemy się pobieraniem gleby do analizy na zawartość składników pokarmowych: micro oraz makro pierwiastków, odczynu gleby (pH), azotu mineralnego oraz próchnicy glebowej.

Dodatkowo świadczymy usługi dronem wyposażonym w kamerę multispektralną. Wykonujemy pomiary powierzchni zniszczonej przez dzika zwierzynę, skanowanie stanu rozwoju i kondycji roślin (NDVI), pomiary zasiewów.

W oparciu o pozyskane dane opracowujemy precyzyjne mapy aplikacji nawozów, które zmniejszają koszty, a jednocześnie podnoszą precyzję zastosowanych nawozów.

Usługi

FACHOWE DORADZTWO
I RZETELNOŚĆ uSŁUG

zakres usług:

Pobieranie gleby do analizy:

- micro (Fe, Cu, Mn, Zn, B),
- makro (P2O5, K2O, MgO),
- odczyn gleby pH,
- azot mineralny,
- próchnica glebowa,
Mapy zasobności glebowej papierowe, cyfrowe oraz precyzyjnej aplikacji nawozów,
Pomiar powierzchni zniszczonej (szkody łowieckie, pow. zniszczone, pow. zalane)
Pomiar powierzchni zasiewów,
Skanowanie stanu rozwoju i kondycji roślin,

Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej na rozwój działalności rolniczej.
Inne zadania w zależności od potrzeb klientów.
Oferujemy:
- wapno węglanowo – magnezowe, (0-1mm), CaO+MgO 45-50%, CaO 30%, MgO 20%,
- wapno węglanowo – magnezowe, (0-2mm), CaO+MgO 45-50%, CaO 32%, MgO 16% - wapno węglanowe, bez magnezu, (0-2mm), CaO 45-50%.

Pobieranie gleby do analizy:

Pobieramy glebę do analizy na zawartość micro oraz makro składników w oparciu o standardowe rastry 4-hektarowe. Na życzenie klienta możliwe jest pobranie gleby z rastrów 2, 1, 0,5ha. Pobieranie gleby wykonujemy za pomocą automatycznego próbnika marki Wintex 1000 zintegrowanego z systemami GPS. Dzięki temu po upływie czasu, mamy możliwość trafić dokładnie w te same miejsca o określonych wcześniej współrzędnych. Poboru gleby wykonujemy z 20-25 miejsc na jedną próbkę zbiorczą o masie ok 500g z głębokości 30cm. Próbki na zawartość azotu mineralnego pobieramy z dwóch poziomów osobno: pierwszy 0-30cm oraz drugi 31-60cm. Analizy składu gleby wykonujemy w akredytowanej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Mapy zasobności gleby papierowe,
cyfrowe oraz precyzyjnej aplikacji nawozów:

W oparciu o wykonaną analizę chemiczną gleby wykonujemy mapy zasobności w składniki pokarmowe papierowe, cyfrowe oraz precyzyjnej aplikacji nawozów w programie Pix4Dfields.

Pomiar powierzchni zniszczonej:

W oparciu o posiadany dron eBee AG wyposażony w kamerę multispektralną wykonujemy pomiary powierzchni zniszczonych w uprawach rolnych tj: kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniakach, rzepaku oraz zbożach. Pomiary wykonane z wysoką dokładnością (+-3cm) pozwalają nam bardzo precyzyjnie wyznaczyć miejsca szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta oraz na tej podstawie obliczyć powierzchnię zniszczeń.

Pomiary zasiewów:

Dron eBee AG wyposażony w kamerę multispektralną pozwala nam bardzo precyzyjnie dokonać pomiarów zasiewów na działkach rolnych. Stworzony model terenu w oparciu o pozyskane obserwacje z nalotu lotniczego umożliwia z bardzo dużą dokładnością obliczyć powierzchnię mierzonej działki, uwzględniając wszystkie różnice terenowe. W porównaniu do pomiarów wykonanych przez geodetę, pomiar za pomocą drona pozwala poznać rzeczywistą powierzchnię działki , podczas gdy pomiary geodezyjne sprowadzają pomiar działki do „płaskiego stołu”.

Skanowanie stanu rozwoju i kondycji roślin:

W oparciu o wykorzystanie drona eBee AG wyposażonego w kamerę multispektralną, wykonujemy skanowanie upraw rolnych pod wpływem różnej długości fal światła RGB. Na podstawie pozyskanych obserwacji możemy ustalić indeks wegetacyjny NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Jego wartości skorelowane są z ilością biomasy oraz zawartości chlorofilu w roślinach. Indeks NDVI wykorzystujemy do tworzenia precyzyjnych map aplikacyjnych nawozów oraz środków ochrony roślin w zależności od zróżnicowania wegetacyjnego roślin, nasilenia chwastów i szkodników, stref zmienności glebowej, gęstości siewu. W oparciu o skanowanie upraw możliwe jest wyznaczenie miejsc przyszłego poboru gleby oraz zarządzania polem.

Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej na rozwój działalności rolniczej:

Zajmujemy się przygotowaniem wniosków o przyznanie dotacji z UE dla rolników w naborach na:
- Modernizację Gospodarstw Rolnych,
- Premię dla Młodych Rolników,
- Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej,
- Restrukturyzację Małych Gospodarstw Rolnych,

Ponadto pomagamy w przygotowaniu dokumentacji w zakresie:
- planów nawozowych,
- wniosków o zwrot do materiału siewnego,
- dotacji do wapnowania gleb,
- inne zadania w miarę potrzeb,
Posiadamy stosowne doświadczenie i wiedzę w tym zakresie.
Oferujemy doradztwo i wsparcie.

Nasz zespół

mgr inż. Adam Szymczak

Jestem absolwentem Geodezji i Kartografii o specjalności Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami oraz Rolnictwa o specjalności Agronomia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Doświadczenie

Swoje doświadczenie zdobywałem we własnym gospodarstwie rolnym oraz w pracy w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (od 2017 roku) na stanowisku specjalisty agrotechnika. Prowadzę własne gospodarstwo rolne, które nastawione jest na produkcję pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, kukurydzy oraz ziemniaków. Dodatkowo uprawiam truskawki oraz posiadam własną pasiekę.

Praca

W swojej pracy skupiam się na dostosowaniu nawożenia w zależności od potrzeb roślin uprawnych w oparciu o aktualne badania gleby, ograniczaniu nawożenia mineralnego jeśli jest to tylko możliwe. Moimi zainteresowaniami jest pszczelarstwo, uprawa roślin, rolnictwo precyzyjne oraz technika rolnicza.

Posiadane Kursy:

- Doradca Rolniczy,
- Doradca Rolno-Środowiskowy,
- Doradzanie prowadzone przez doradców rolniczych,

- Zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-2020 na rok 2020,

- Zasady wypełniania oświadczeń o braku zmian w płatnościach bezpośrednich i aplikacji e-Wniosek+,

- Warunki i wymogi związane z realizacją działania "Dobrostan Zwierząt" w ramach PROW 2014-2020,

- Zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-2020 na rok 2020 oraz aplikacji e-Wniosek+,

- Zasady realizacji działania "Dobrostan zwierząt" w ramach PROW 2014-2020 w roku 2021,

- Szacowanie szkód łowieckich - stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania.

Kontakt

Skontaktuj się z nami:

Agro Complex Adam Szymczak

46-100 Namysłów
ul. Obrońców Pokoju 17/2